2% zo zaplatenej dane

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

vopred Vám všetkým ďakujeme, že nás podporíte 2% zo zaplatenej dane. Tlačivo si
môžete vyzdvihnúť priamo v škole, alebo si ho môžete stiahnuť na našej stránke, príp. ho vyplniť na nasledovnej stránke