Pracujeme s interaktívnou tabuľou

uverejnené 12. 4. 2012, 2:19 používateľom ivana.pechackova@zszelba.sk   [ aktualizované 23. 4. 2012, 3:42 používateľom Správca ZŠ Železničná ]
Novinkou na našej škole sú dve interaktívne tabule. Deti majú týmto obohatené vyučovanie o úplne nový obzor aktivít v učení všetkých predmetov. Začali sme poznávaním interaktívnej tabule a základnými krokmi v jej využívaní. Deti sa učili písať svoje meno pomocnými perami priamo na tabuľu, menili veľkosť písma, menili farbu písma, kopírovali a presúvali časti svojho mena a tvorili skomolené mena žiakov triedy. Na hodine bolo zaujímavo, novo a pri výtvoroch žiakov sme sa veľa nesmiali. Interaktívnu tabuľu využívame napríklad aj na krúžku „Spievame v angličtine“, kde používame tabuľu pri učení sa pesničiek a karaoke. Tešíme sa na ďalšie poznávania a zaujímavé programy k tabuli.

                                                                                           Mgr. Petra Pántiková
Comments