Správaj sa normálne

uverejnené 20. 6. 2012, 3:20 používateľom ivana.pechackova@zszelba.sk   [ aktualizované 20. 6. 2012, 3:23 používateľom Správca ZŠ Železničná ]
V našej škole sa opäť realizoval projekt „Správaj sa normálne“ - spolupráca polície so školami. Projekt je určený pre žiakov 5. ročníka základných škôl. Príslušník Policajného zboru na pravidelných stretnutiach, počas celého roka, poskytoval deťom informácie – o Policajnom zbore a jeho úlohách, o rôznych formách závislosti, o predsudkoch a rasizme, vandalizme, zábavnej pyrotechnike, o násilí, krádežiach a o dopravnej problematike, ale najmä z hľadiska preventívnej funkcie poskytoval konkrétne rady deťom ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.

Jednotlivé témy boli spracované v pracovných dotazníkoch, ktoré žiaci spolu s policajtom vypĺňali a po ukončení projektu získali osvedčenie.

V tomto školskom roku 2011/2012 sa do projektu zapojili žiaci V.A a V.B triedy našej školy.

                                                                                            Mgr. Janka Kalinková

Comments