Súťaž mladých ochrancov prírody

uverejnené 25. 4. 2012, 11:55 používateľom ivana.pechackova@zszelba.sk   [ aktualizované 2. 5. 2012, 4:09 používateľom Správca ZŠ Železničná ]
24.04.2012 sme pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali pre žiakov 4. - 9. ročníka brannú súťaž. 
Dobrý ochranca prírody sa musí vedieť orientovať v lese, poznať rastliny a stromy, ochraňovať živočíchy, poskytnúť prvú pomoc a v kritických situáciách musí aj vedieť strieľať. 
5-členné družstvá na piatich kontrolných stanoviskách plnili úlohy a bojovali o umiestnenie. 

Mladší žiaci
I. miesto: Pažický, Olša, Marnota, Žigo, Šarek - IV.B
II. miesto: Horváth, Trískal, Sulemani, Macek, Vaclavík - V.A, B
III. miesto: Moravčík, Dőmőnyi, Rothbauer, Hvoždara, Kovačič S. - VI.A

Starší žiaci
I. miesto: Šimková, Zigoová, Schwarzová, Slováková, Wenhardová - VIII.B
II. miesto: Horníková, Drdáková, Filípková, Molnárová, Blichová - VII.B
III. miesto: Mihók, Novák, Mlčúch, Suchý, Ládyová - VI.B - VIII.A


                                                                              Mgr. Helena Sroková
Comments