Archív‎ > ‎2011-2012‎ > ‎

Školský klub 2011-2012

ŠKD je mimoškolské zariadenie, v ktorom prežívajú svoj voľný čas žiaci z I. a II. stupňa našej školy mimo vyučovania. O deti sa stará tvorivý kvalifikovaný kolektív vychovávateliek, ktoré majú dlhoročnú prax s prácou s deťmi.

HUDCOVSKÁ Kristína    
LÁSLOPOVÁ Martina     
DUBOVCOVÁ Libuša      
CHODÚROVÁ Drahuša   
RAJECOVÁ Mária           
NEVLÁČILOVÁ Elena   
PAVLOVIČOVÁ Soňa     

Počas školského roka pripravujú pre deti zaujímavé akcie (Karneval, Miss a Missák, Malý čitateľ, Vianočný večierok, Spanie v škole, Dopravná súťaž, Plavecký výcvik, Mikulášska besiedka, Prvá pomoc, Veľkonočné vajíčko, atď.)

Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba. 

Poplatok v školskom roku 2011/2012: 
10,00 € 

Poplatok za školský klub sa uhrádza poštovou poukážkou, ktorú si môžete vyzdvihnúť u pani vychovávateľky. Platbu za ŠKD môžete uhrádzať aj prostredníctvom 
InternetBanking-u. Pre lepšiu identifikáciu platby, nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa meno VÁŠHO dieťaťa a triedu. 

ŠKD sa začína pred vyučovaním od 6:30 hod. do 7:30 hod. a po vyučovaní od 11:40 hod. do 17:30 hod.
Počas rannej rekreačnej činnosti majú deti možnosť relaxovať, sledovať video rozprávky, pripravovať sa na vyučovanie, čítať knižky, počúvať hudbu a i..

Popoludní sú činnosti rozdelené na:
- spoločenskú
- estetickú
- prírodovednú
- športovú
- pracovno – technickú

V každej z týchto činností sa deti môžu realizovať, rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti.
Súčasťou ŠKD je príprava žiakov na vyučovanie. Hravou formou si deti zopakujú to, čo sa naučili v škole. Vedomosti si upevňujú aj s encyklopédiou, riešením hádaniek, hlavolamov, prácou s počítačom, sledovaním vzdelávacích programov. Svoje poznatky si overujú vo vedomostných súťažiach a kvízoch.
Na činnosť okrem triedy majú deti k dispozícii herňu, ktorá poskytuje príjemné prostredie pre hry, školský areál, knižnicu a telocvičňu.
Spolu s deťmi navštevujeme aj CDT (centrum detskej tvorivosti) na Bodvianskej ulici, múzeá, absolvujú plavecký výcvik, počas zimných mesiacov deti chodia na klzisko a mnoho iných aktivít, ktoré si vymyslia samotné deti.
Na príjemné prechádzky chodíme do Vrakunského lesíka.
V rámci ŠKD sme zorganizovali už vyše 10 táborov na Slovensku.

Radi privítame všetky deti, ktoré ešte nechodia do ŠKD.
Podstránky (1): Akcie klubu
Ċ
Správca ZŠ Železničná,
11. 4. 2012, 1:16