Archív‎ > ‎2011-2012‎ > ‎

Zážitkové učenie 2011-2012

Plán zážitkového učenia
školský rok 2011/2012


Zážitková pedagogika v praxi

Milí rodičia,
v novom školskom roku 2011/2012 sme pripravili pre našich žiakov aktivity, ktoré majú výrazne podporiť ich učenie a povýšiť ho do štádia hry a prežívania. Učenie zážitkom je veľmi efektívna pedagogická metóda, ktorá má tradície v Komenského pedagogike a dnes sa vracia do škôl ako významná stratégia vyučovacieho procesu umocňujúca vzdelávanie o významný faktor, ktorým je zážitok.
Naša škola je moderná a snahou jej pedagógov je žiakov zaujať, podnietiť v nich chuť k učeniu. V dnešnej dobe si to vyžaduje už viac, než len ilustrovať reálny svet v priestoroch školskej triedy. Byť v skutočnom reálnom svete a prežívať jedinečné zážitky s následnou reflexiou je najvyššou formou učenia sa a preto tento moderný spôsob sprostredkovania reality u nás dostáva zelenú.
Veríme, že aj Vy si uvedomujete ten výrazný rozdiel v klasickom a modernom vzdelávaní a podporíte záujem svojich detí a hlavne ekonomicky zabezpečíte, aby tento model mohol byť úspešne zrealizovaný.
Predkladáme Vám Plán zážitkového učenia, v ktorom nájdete aktivity, ich cieľovú skupinu a predpokladaný čas realizácie. Plán zážitkového učenia je zakomponovaný do učebných plánov jednotlivých predmetov a preto škola odporúča cieľovej skupine aktivitu realizovať.

                                                                                            PaedDr. Iveta Martinkovičová

Podstránky (1): Akcie ZU 2011-2012
ċ
Plán Zážitkové učenie 2011-2012.docx
(19k)
Správca ZŠ Železničná,
16. 4. 2012, 1:43