13.04.2013 Návraty poézie - O cenu A. Sládkoviča

uverejnené 18. 4. 2013, 4:12 používateľom ivana.pechackova@zszelba.sk   [ aktualizované 18. 4. 2013, 5:50 používateľom Správca ZŠ Železničná ]
                       Návraty poézie s Metropolou o cenu Andreja Sládkoviča

         
 
        

V sobotu, 13. apríla 2013 sa v Bratislave, MČ Lamač, uskutočnil 1. ročník súťaže v umeleckom prednese „O cenu Andreja Sládkoviča“, pod záštitou starostky MČ Bratislava – Staré mesto a občianskeho združenia Lamačania. ZŠ Železničnú a vlastne MĆ Vrakuňu úspešne reprezentovali dve žiačky našej školy. V kategórii mladších žiakov sa Karin Dávidová umiestnila na III. mieste a v kategórii starších žiakov Michaela Lučanová získala II. miesto. Je to veľký úspech, nakoľko výkony súťažiacich hodnotila odborná porota: František Kovár, Mária Kráľovičová, Mária Miková – redaktorka časopisu Slovenka a Eva Černá z OZ Lamačania, pod vedením herečky Zity Furkovej. Príjemnú atmosféru tohoto podujatia umocnil umelecký prednes poézie v podaní Maríny Kráľovičovej.

                                                                                        Mgr. Helena Sroková


Comments