17.04.2013 Spoznaj svoje mesto

uverejnené 18. 4. 2013, 4:12 používateľom ivana.pechackova@zszelba.sk   [ aktualizované 18. 4. 2013, 6:56 používateľom Správca ZŠ Železničná ]
Poznať svoje mesto by mal každý jeho obyvateľ, či už je to dieťa alebo dospelý človek. Poznávanie miestnej krajiny je aj v učebných osnovách Geografie v deviatom ročníku ZŠ, kde 
sa žiaci učia poznávať svoju rodnú vlasť – Slovensko.
V rámci projektu POZNAJ SVOJE MESTO sa žiaci najskôr na hodinách oboznámili s históriou 
a súčasnosťou Bratislavy. Vyhľadávali zaujímavosti o svojom rodnom meste na internete 
a v odbornej literatúre a vypracovávali zo získaného materiálu mini projekty do zošita 
Geografické zaujímavosti. Po dôkladnej teoretickej príprave sa vybrali na exkurziu po 
starobylej časti Bratislavy. Získané poznatky žiaci využijú pri spracovaní záverečného 
projektu- Bratislava – moje rodné mesto. Sme hrdí na našu krásnu Bratislavu.

                                                                                              Mgr. Helena Sroková

Comments