Dary jesene

uverejnené 11. 11. 2012, 8:23 používateľom Ivona Kissová   [ aktualizované 11. 11. 2012, 8:23 používateľom Správca ZŠ Železničná ]
Od 22.10. do 24.10.2012 prebiehala súťaž tak ako po minulé roky s názvom "Dary jesene". Do tejto súťaže sa zapojili všetky triedy I. a II. stupňa na našej škole. Žiaci boli veľmi šikovní a usilovní a priniesli nádherné výrobky. Boli to rôzne tekvičky, postavičky z gaštanov, jesenné kytičky, vyzdobené jabĺčka a podobné výrobky. Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v stredu 24.10.2012. Ocenili sme 62 žiakov. Uskutočnilo sa aj verejné hlasovanie, do ktorého sa zapojili rodičia. V tomto verejnom hlasovaní dostali najviac hlasov tri triedy a to 1.A, 3.A a 3.B. Všetky výrobky boli zaujímavé a vybrať tie najlepšie bolo veľmi náročné.Tak ako predchádzajúce roky aj tento rok sme ocenili najväčšie tekvice, najmenšie tekvice, originálny výrobok, najkrajšie jabĺčko a mnohé iné.
Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší rok.
 
                                                                                       Mgr. Ingrid Tomšu
 
Comments