ING Šanca pre deti 2011

uverejnené 10. 1. 2013, 2:19 používateľom ivana.pechackova@zszelba.sk   [ aktualizované 10. 1. 2013, 2:26 používateľom Správca ZŠ Železničná ]
V období február 2012 až december 2012 sa vďaka grantovému programu ING Šanca pre deti 2011 na našej škole konali viaceré aktivity zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania a pomoci žiakom s poruchami správania. 

Naši učitelia absolvovali kurz Efektívne vzdelávanie, rodičia Efektívne rodičovstvo pod vedením lektorky RnDr. Martiny Vagačovej http://www.efektivne-rodicovstvo.sk/ a pre deti sme zabezpečili EEG biofeedback terapiu pod vedením Mgr. Magdalény Švarcovej http://www.lienka.org/
Zároveň nám financie od Nadácie Socia pomohli prefinancovať školenie školského psychológa a výchovnej poradkyne s názvom Integratívna terapia porúch správania a disharmonického vývoja osobnosti dieťaťa pod vedením PhDr. Nory Gavendovej.

Za poskytnuté prostriedky a z nich vyplývajúce možnosti ďakujeme!

                                                                                                     Mgr. Katarína Dobrovodská


nadácia SOCIAComments