"Správaj sa normálne " - projekt MV SR

uverejnené 20. 6. 2013, 4:13 používateľom ivana.pechackova@zszelba.sk   [ aktualizované 20. 6. 2013, 4:39 používateľom Správca ZŠ Železničná ]
Žiaci 5. ročníka aj tento školský rok 2012/2013 boli zapojení do projektu MV SR "Správaj sa normálne". očas celého školského roka 2012/2013 sa stretávali s príslušníkom PZ - preventistom p. Andreanským, s ktorým preberali rôzne témy. O úspešnom ukončení tohto projektu svedčí aj osvedčenie, ktoré dostal každý žiak. 
 Comments