Archív‎ > ‎2013-2014‎ > ‎

9. ročník

                                                      Školský rok 2013/2014
IX.A
triedny učiteľ 
Mgr. Miroslav Růžička 
(počet žiakov v triede 21)

IX.B 
triedna učiteľka 
Mgr. Helena Sroková 
(počet žiakov v triede 22)