Archív‎ > ‎2013-2014‎ > ‎Oznamy 2013-2014‎ > ‎

ŠKD čiastočná úhrada nákladov

uverejnené 26. 8. 2013, 4:46 používateľom ivana.pechackova@zszelba.sk   [ aktualizované 16. 1. 2014, 3:39 používateľom Správca ZŠ Železničná ]
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej škole zákonného zástupcu (rodiča) vo finančnom objeme 13,56 € s platnosťou od 01. júla 2013.