Archív‎ > ‎2013-2014‎ > ‎Oznamy 2013-2014‎ > ‎

Športová trieda v 5.ročníku ZŠ pre školský rok 2014/2015

uverejnené 10. 4. 2014, 13:08 používateľom Andrea Macháčová   [ aktualizované 10. 4. 2014, 13:08 používateľom Správca ZŠ Železničná ]

V školskom roku 2014/2015 otvárame športovú triedu v 5. ročníku ZŠ.

Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí navštevujú v školskom roku 2013/2014  4. ročník základnej školy.
Rozhodujúce kritériá pri výbere žiakov do športovej triedy budú disciplíny zamerané na:

·         na výbušnosť dolných končatín - skok z miesta

·         na silu horných končatín- hod loptou  horným oblúkom obojruč

·         na rýchlosť – člnkový beh

·         na koordináciu pohybov – kop do lopty, slalom s loptou...

·         zdravotná spôsobilosť – potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

 

Miesto konania výberu :

ZŠ Železničná 14, Bratislava

- veľká telocvičňa

Dátum a čas výberu :

1.kolo:  13. mája  2014 o 16.00 hod

 

2.kolo:  10. júna 2014  o 16.00 hod.

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na adrese:
ZŠ Železničná 14, Bratislava, 821 07
Kontaktné tel. čísla:
škola – tel/fax - 02/45247092, tel. 02/45247964, e-mail: office@zszelba.sk,

 


ĉ
Správca ZŠ Železničná,
10. 4. 2014, 13:08
Comments