Archív‎ > ‎2013-2014‎ > ‎

Školský klub 2013-2014

ŠKD je mimoškolské zariadenie, v ktorom prežívajú svoj voľný čas žiaci z I. a II. stupňa našej školy mimo vyučovania. O deti sa stará tvorivý kvalifikovaný kolektív vychovávateliek, ktoré majú dlhoročnú prax s prácou s deťmi.

NEVLÁČILOVÁ Elena 
PLEVKOVÁ Sylvia
ČECHOVÁ Katarína, Mgr.
DUBOVCOVÁ Libuša
LÁSLOPOVÁ Martina 
TÝLEŠOVÁ Karin
CHODÚROVÁ Drahuša 
PAVLOVIČOVÁ Soňa
1. oddelenie (I. ročník)
2. oddelenie (I. ročník)
3. oddelenie (I. ročník)
4. oddelenie (II. ročník)
5. oddelenie (II. ročník)
6. oddelenie (III. ročník)
7. oddelenie (III. ročník)
8. oddelenie (IV. ročník)

Počas školského roka pripravujú pre deti zaujímavé akcie (Karneval, Miss a Missák, Malý čitateľ, Vianočný večierok, Spanie v škole, Dopravná súťaž, Plavecký výcvik, Mikulášska besiedka, Prvá pomoc, Veľkonočné vajíčko, atď.)

Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba. 

Poplatok v školskom roku 2013/2014 od 01.07.2013:
13,56 € (viď v prílohe VZD MÚ Vrakuňa)

Poplatok za školský klub sa uhrádza poštovou poukážkou, ktorú si môžete vyzdvihnúť u pani vychovávateľky. Platbu za ŠKD môžete uhrádzať aj prostredníctvom 
InternetBanking-u. Pre lepšiu identifikáciu platby, nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa meno VÁŠHO dieťaťa a triedu. 

ŠKD sa začína pred vyučovaním od 6:30 hod. do 7:30 hod. a po vyučovaní od 11:40 hod. do 17:30 hod.
Počas rannej rekreačnej činnosti majú deti možnosť relaxovať, sledovať video rozprávky, pripravovať sa na vyučovanie, čítať knižky, počúvať hudbu a i..

Popoludní sú činnosti rozdelené na:
- spoločenskú
- estetickú
- prírodovednú
- športovú
- pracovno – technickú

V každej z týchto činností sa deti môžu realizovať, rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti.
Súčasťou ŠKD je príprava žiakov na vyučovanie. Hravou formou si deti zopakujú to, čo sa naučili v škole. Vedomosti si upevňujú aj s encyklopédiou, riešením hádaniek, hlavolamov, prácou s počítačom, sledovaním vzdelávacích programov. Svoje poznatky si overujú vo vedomostných súťažiach a kvízoch.
Na činnosť okrem triedy majú deti k dispozícii herňu, ktorá poskytuje príjemné prostredie pre hry, školský areál, knižnicu a telocvičňu.
Spolu s deťmi navštevujeme aj CDT (centrum detskej tvorivosti) na Bodvianskej ulici, múzeá, absolvujú plavecký výcvik, počas zimných mesiacov deti chodia na klzisko a mnoho iných aktivít, ktoré si vymyslia samotné deti.
Na príjemné prechádzky chodíme do Vrakunského lesíka.
V rámci ŠKD sme zorganizovali už vyše 10 táborov na Slovensku.

Radi privítame všetky deti, ktoré ešte nechodia do ŠKD.
Podstránky (1): Akcie klubu 2013-2014
Ċ
Správca ZŠ Železničná,
26. 8. 2013, 3:55