O škole‎ > ‎

Organizácia školského rokaOrganizácia školského roka 2017/2018

 


1.9.2017

(piatok)


začiatok šk. r. 2017/2018

4.9.2017

(pondelok)

8.15 hod. Slávnostné otvorenie školského roka

7.9.2017 (štvrtok)

začiatok vyučovania podľa rozvrhu

31.1.2018

(streda)

koniec I. polroka

1.2.2018

(štvrtok)


5.2.2018

(pondelok)


21.3.2018

(streda)


29.6.2018

(piatok)

začiatok II. polroka

 


začiatok vyučovania v II. polroku

 


Testovanie 9

 


Odovzdávanie vysvedčení 

30.6.2018 (sobota)

koniec školského roka 2017/2018


 

Školské prázdniny a dni voľna :

ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY 2017/2018

Prázdniny:

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

JESENNÉ

27. október 2017

(piatok)

28. október –

31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

VIANOČNÉ

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

POLROČNÉ

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok )

5. február 2018

(pondelok)

JARNÉ

2. marec 2018

(piatok)

5. marec –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

VEĽKONOČNÉ

28. marec 2018

(streda)

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

LETNÉ

29. jún 2018

(piatok)

2. júl -

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

Zvonenie
0. hodina     07:00 - 07:45
1. hodina     08:00 - 08:45
2. hodina     08:55 - 09:40
desiatová prestávka 
3. hodina     09:55 - 10:40
veľká prestávka
4. hodina     11:00 - 11:45
5. hodina     11:55 - 12:40
6. hodina     12:55 - 13:30
7. hodina     14:00 - 14:45

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý vydáva riaditeľka školy po predchádzajúcom prerokovaní na pedagogickej rade.
Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.

Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 18:00 hod.. Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy. Školský klub je v prevádzke od 06:30 hod. do 18:00 hod.. Prevádzka ŠKD sa riadi organizačným poriadkom. ŠKD má samostatný vchod.
     
                                                                                                                                           Mgr. Andrea Macháčová
                                                                                                                                               riaditeľka školy