O škole‎ > ‎Triedy‎ > ‎

4. ročník

Školský rok 2017/2018
                                                    IV.A                                                                                           IV.C
                             triedna učiteľka                                                                         triedna učiteľka     
                   PaedDr. Iveta Martinkovičová                                                         Mgr. Miriam Čechová    
                              vychovávateľka                                                                           vychovávateľka     
                         Andrea Suschnixová                                                                      Soňa Pavlovičová   

                                           IV.B                                                                                        
                               triedna učiteľka                                                                         
                         Mgr. Brigita Gavliaková                                                          
                                   vychovávateľka
                               Elena Nevláčilová