O škole‎ > ‎

Zamestnanci

Vedenie školy
Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka školy
andrea.machacova@zszelba.sk

Mgr. Janka Kalinková, zástupkyňa školy pre I. stupeň a ŠKD
janka.kalinkova@zszelba.sk

Ing. Anna Murcinová, zástupkyňa školy pre II. stupeň
anna.murcinova@zszelba.sk

Ekonomické oddelenie
Mgr. Veronika Kubicová, tajomníčka školy
veronika.kubicova@zszelba.sk

Jana Kánska, PaM
jana.kanska@zszelba.sk

Ing. Lucia Kardošová, ekonómka školy
lucia.kardosova@zszelba.sk

Školská psychologička
Mgr. Katarína Dobrovodská
katarina.dobrovodska@zszelba.sk

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
zuzana.brunclikova@zszelba.sk

Výchovný poradca
Ing. Mariana Pilátová
mariana.pilatova@zszelba.sk

I. stupeň
I.A 
Mgr. Sylvia Plevková
sylvia.plevkova@zszelba.sk

I.B 
Mgr. Viera Jakubová
viera.jakubova@zszelba.sk

I.C
Mgr. Ivica Kalabusová

I.D 
Mgr. Vladimíra Vričanová 
vladimira.rolincinova@zszelba.sk

II.A 
Mgr. Ivona Kissová 
ivona.kissova@zszelba.sk

II.B
PaedDr. Zuzana Domotorová
zuzana.domotorova@zszelba.sk

II.C
Mgr. Katarína Štofančíková

II.D
Mgr. Ivana Franková
ivana.frankova@zszelba.sk

III.A 
Mgr. Adriana Mosná

III.B
Mgr. Ľubica Vaňková
lubica.vankova@zszelba.sk

III.C
Mgr.  Barbora Ciesarová
barbora.ciesarova@zszelba.sk

III.D
Mgr. Ingrid Tomšů

VI.A
PaedDr.Iveta Martinkovičová 
iveta.martinkovicova@zszelba.sk

IV.B 
Mgr. Brigita Gavliaková 
brigita.gavliakova@zszelba.sk

IV.C
Mgr.Miriam Čechová
miriam.cechova@zszelba.skII. stupeň
V.A 
Ing. Mariana Pilátová 
mariana.pilatova@zszelba.sk

V.B
Mgr. Gabriel Uňatinský
gabriel.unatinsky@zszelba.sk

V.C
Mgr. Paulína Jakubíková
paulina.jakubikova@zszelba.sk

VI.A
Mgr. Dana Majdová
dana.majdova@zszelba.sk

VI.B
Mgr. Magdaléna Tekeliová
magdalena.tekeliova@zszelba.sk

VII.A 
Mgr. Martina Drusová
martina.drusova@zszelba.sk

VII.B
Mgr. Helena Sroková
helena.srokova@zszelba.sk

VIII.A
Mgr.Daniela Starovičová
daniela.starovicova@zszelba.sk

VIII.B
Mgr. Miroslav Ružička
miroslav.ruzicka@zszelba.sk

IX.A
Mgr. Alexandra Ruttkayová 
alexandra.ruttkayova@zszelba.sk

IX.B
PhDr. Magdaléna Sombatiová
magdalena.sombatiova@zszelba.sk


Netriedni učitelia
Mgr. Radovan Obický
Mgr. Miroslava Krchlíková
Mgr. Henrieta Rosivalova
henrieta.rosivalova@zszelba.sk
Mgr. Katarína Čechová
katarina.cechova@zszelba.sk
Vychovávateľky

Libuša Dubovcová
libusa.dubovcova@zszelba.sk
Drahuša Chodúrová
drahusa.chodurova@zszelba.sk
Soňa Pavlovičová
sona.pavlovicova@zszelba.sk
Martina Láslopová
martina.laslopova@zszelba.sk
Slávka Michálková
slavka.michalkova@zszelba.sk
Andrea Schusnixová
andrea.schusnixova@zszelba.sk
Anna Fülöpová 
anna.fulopova@zszelba.sk
Mgr. Tereza Křečková
tereza.kreckova@zszelba.sk
Mgr. Jana Valentovičová
jana.valentovicova@zszelba.sk
Beáta Kopiláková
beata.kopilakova@zszelba.sk

Zamestnanci školy

Katarína Kozárová,informátorka+upratovačka
Ladislav Greschner, školník
Adriana Kubicová, upratovačka
Zuzana Farská, upratovačka
Eva Legemzaová, upratovačka
Anna Vassová, upratovačka

Školská jedáleň
Helena Jurányiová, vedúca jedálne
helena.juranyiova@zszelba.sk

Renáta Marczelová, hlavná kuchárka
Rozália Hlavatá, pomocká kuchárka
Iveta Bugárová , pomocná kuchárka
Irena Baumanová, pomocná kuchárka
Jozefína Hitková, pomocná kuchárka
Tatiana Balážová, pomocná kuchárka