Oznamy‎ > ‎

Riaditeľské voľno

uverejnené 22. 12. 2017, 1:16 používateľom Veronika Kubicová
Riaditeľka Základnej školy, Železničná 14, Bratislava, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje na deň 22.12.2017 riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. 
Comments