Oznamy‎ > ‎

Riaditeľské voľno

uverejnené 18. 4. 2018, 2:43 používateľom Veronika Kubicová   [ aktualizované 18. 4. 2018, 2:43 ]
Riaditeľka Základnej školy, Železničná 14, Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje na deň 30.4.2018 riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.