Partneri školy

Ako nám môžete pomôcť? Materiálne aj finančne.
Sú veci, bez ktorých sa na našej škole nezaobídeme, napr. zakladače, papier, euro 
obaly, stieracie fixky, PC s príslušenstvom, nábytok (využitie v triedach)  
...aj darované veci nás potešia.  

Číslo účtu 163 325 3459 / 0200 

Variabilný symbol 30810655 (IČO školy)

Do poznámky pre prijímateľa treba uviesť "dar škole"

  
Všetkým sponzorom ĎAKUJEME    

Rodičovské združenie pri ZŠ
Železničná 14  
821 07 Bratislava

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava

Kraft Food Slovakia, a.s.
Račianska 44 
832 24 Bratislava 

Ševt, a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava

REVAY CONSULTING spol. s r.o.
Hurbanova 154
916 01 Stará Turá

Citigroup Slovakia, a.s.
Mlynské nivy 43
825 01 Bratislava

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Miletičova 60
821 01 Bratislava