Zápis detí do 1. ročníka

Najlepší partner vo výchove a vzdelávaní vás pozýva na:

Zápis detí

piatok - 13.apríl 2018 od 14.30 hod do 18.00 hod

sobota – 14.apríl 2018 od 8.00 hod do 12.00 hod.

v priestoroch základnej školy.Milí rodičia budúcich prváčikov,

prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa vyplnili elektronicky. Vytlačenú a oboma rodičmi podpísanú prihlášku je potrebné priniesť so sebou na zápis. Ďakujeme!


Svoje dieťa môžete zapísať aj dodatočne kedykoľvek po telefonickom dohovore na tel. čísle 02/45247964, 45247092 , alebo formou e-mailu školy office@zszelba.sk .

Dieťa zapisujú zákonní zástupcovia.

Na zápis je potrebné priniesť :

-         rodný list dieťaťa

-         občiansky preukaz zákonného zástupcu

-    v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy

-         v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí


Tlačivá k zápisu sú dostupné aj v elektronickej podobe na konci tejto stránky.

Protokol - žiadosť, dotazník...   si môžete vypísať aj doma a priniesť ich na zápis. 

Nezabudnite na podpis oboch zákonných zástupcov.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.


Príďte medzi nás, tešíme sa na vás.

                                                                  Tlačivá potrebné na zápis nájdete v dokumentoch dole!

Ċ
Iveta Martinkovičová,
19. 1. 2015, 10:01
Ċ
Veronika Kubicová,
3. 4. 2018, 22:40
ĉ
Veronika Kubicová,
3. 3. 2017, 3:32
ĉ
Veronika Kubicová,
3. 3. 2017, 3:32
Ċ
Andrea Macháčová,
4. 4. 2016, 2:05
Ċ
Andrea Macháčová,
17. 3. 2016, 14:04
ĉ
Andrea Macháčová,
20. 1. 2015, 2:41