Rada rodičov

Milí rodičia a priaznivci našich detí!
Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí pochopili našu snahu zlepšiť prostredie aj vzdelanie
našich detí. Okrem aktívnej účasti na školských podujatiach a našej činnosti nám v tom pomáhajú
vaše členské príspevky, podiel 2% daní aj dary.
Prehľad prijatého podielu 2% z daní môžete nájsť v tabuľke prijate 2%. Takto získané prostriedky
sa snažíme v spolupráci so školou a ich požiadavkami investovať predovšetkým do modernizácie
vyučovacieho procesu či už nákupom výpočtovej techniky, kvalitných ale drahších učebných
pomôcok.
Okrem prispievania na informačné technológie sme naďalej verní aj podpore školských podujatí.
Pravidelne kupujeme ceny pre výhercov, uhrádzame štartovné pre deti na rôzne športové
a vedomostné súťaže.
Ako každý rok, sme dokúpili učebnice cudzieho jazyka, prispievame na činnosť školského klubu
nákupom hračiek a vybavenia, aby si deti mohli spestriť chvíle oddychu v škole.
Pre zvýšenie záujmu a aktívnejší prístup žiakov sme sa spolu s vedením školy dohodli na nákupe
odmien pre najlepších žiakov, ktorí budú ocenení na konci školského roka.
Verím, že aj v nasledujúcich rokoch, bude spolupráca rodičovského združenia vedenia školy
aspoň na takej úrovni ako teraz alebo sa bude zlepšovať.

Ďakujeme Vám za váš záujem

Ing. Radoslava Andruchová
Kontakt na Radu rodičov: radarodicov@zszelba.sk


Bankové spojenie rodičovského združenia: Tatra banka a. s.
IBAN: SK92 1100 0000 0029 2489 2810
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Výška členského príspevku: 30 EUR
Variabilný symbol: školský rok (napr. 20172018)
Konštantný symbol: 0558
Poznámka pre príjemcu: Meno a priezvisko žiaka a trieda

Trieda sa dá zmeniť v údajoch "RODIČ": 
- po prihlásení treba ísť na hornej lište na NASTAVENIA (tam sa dá zmeniť aj heslo na 
  lepšie zapamätateľné), 
- ďalej odkliknúť MOJE DETI a pri konkrétnom dieťati kliknúť na UPRAVIŤ a tu sa 
  objaví meno, priezvisko a trieda, ktorá sa dá zmeniť, napr. z 8.A na 3.A, záleží ktorú 
  triedu vaše dieťa navštevuje, na tú si prekliknete. 
 
Ċ
Radoslava Andruchová,
8. 11. 2017, 5:42
Ċ
Radoslava Andruchová,
12. 4. 2018, 1:07
Ċ
Radoslava Andruchová,
14. 1. 2018, 11:16
Ċ
Radoslava Andruchová,
2. 11. 2017, 1:24
Ċ
Radoslava Andruchová,
31. 5. 2018, 22:10
Ċ
Radoslava Andruchová,
1. 6. 2017, 6:19
Ĉ
Radoslava Andruchová,
2. 11. 2017, 1:23
Ċ
Renáta Rovderová,
23. 1. 2013, 5:14