Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne a kuchyne 
Helena Jurányiová 

Kuchárky 
Renáta Marczelová, hlavná kuchárka
Rozália Hlavatá, pomocná kuchárka
Jozefína Hitková, pomocná kuchárka
Irena Baumanová, pomocná kuchárka
Tatiana Balážová, pomocná kuchárka

Stránkové dni
každý deň od 07:00 hod. do 08:00 hod. 

Telefonický kontakt: 02/45 247 028

Školská jedáleň – nesmie chýbať v poriadnej škole! 
V tomto školskom roku sa v našej jedálni stravuje cca 470 stravníkov, žiaci I. a II. stupňa, učitelia a ostatní zamestnanci našej školy. 
Škola je zapojená do projektu „ZDRAVÁ ŠKOLA“ a preto dbáme na to, aby sa žiaci a zamestnanci zdravo stravovali. 
Denné menu pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja, ovocia alebo šalátu a dezertu. Šaláty pripravujeme vždy čerstvé podľa sezónnej zeleniny. 
Obedy pripravujeme podľa materiálno – spotrebnej normy a receptúry pre školské stravovanie. 
Aktuálny jedálny lístok je vyvesený pri hlavnom vchode do školy a v školskej jedálni. 
Dozor v jedálni zabezpečujú učitelia.

Strava v školskej jedálni sa vydáva od 12:00 do 14:00 hod. každý pracovný deň.
Zmena jedálneho lístka vyhradená! 
Ċ
ivana.pechackova@zszelba.sk,
11. 4. 2012, 0:41
Ċ
Veronika Kubicová,
30. 8. 2016, 2:08
Ċ
ivana.pechackova@zszelba.sk,
3. 10. 2013, 1:13