Farebná stopa

    Od prvého dňa nášho života sme na svete a tvoríme za sebou stopu. Hlbokú, plytkú, priamu i krivú...
Sme jedineční, originálni, mnohí tvoriví i talentovaní a všetci v niečom inom. Niektorí vieme krásne rozprávať, spievať, tancovať, ale i vystrájať a organizovať, nadväzovať priateľstvá i  tíško sledovať svet pod mikroskopom, či čítať knihy a potom to napodobňovať... Jednoducho náš svet začína byť zázračný a v každom smere príťažlivý. I keď nie všetci vo všetkom rovnako vynikáme, predsa sa vieme začleniť, nájsť si svoje miestečko  na životnej púti.
    Ale jedno je pre všetkých predsa rovnaké! Berieme do rúk farbičku a baví nás vytvárať čarbanice, machule a iné farebné stopy. Možno sa mnohým zdajú bezvýznamné a nič nehovoriace ale  ony ostávajú ako odkaz kto sme, čo v sebe skrývame, či aká životná  cesta je v nás ukrytá... I keď nevieme o sebe veľa vypovedať, táto stopa za nás prehovorí!
    My pedagógovia školy touto súťažou chceme vyhľadávať, skúmať a vykladať detské výtvarné prejavy od ich najútlejšieho veku až po vstup do školy.  Je to zmysluplná a veľmi dôležitá činnosť ktorú dieťa vykonáva a predsa často ostáva zabudnutá vo víre mnohorakosti bežných dní života každého jedinca. Veríme, že objavíme zaujímavé momenty tohto sveta a nájdeme detské talenty, ktoré takto chceme motivovať v ich budúcej činnosti výtvarného prejavovania.

PaedDr.Iveta Martinkovičová