Farebná stopa 2018

Milé naše detičky, rodičia, pedagógovia a priaznivci farebnej súťaže!

Nový školský rok prináša nové nádeje a výzvy do našej pedagogickej tvorivosti. Spolu s Vami sme počas uplynulých 4 rokov vytvorili nemalú rodinku podporovateľov našich  talentovaných umelcov. Čas, kedy budeme nachádzať nové inšpirácie pre podnietenie detskej tvorivosti. Spolu s Vami sa tešíme na nové nápady a želáme veľa radosti z priebehu, ale i výsledkov Vašej spoločnej práce. Dajme sa do práce, nastal čas nových výziev a tvorivosti!

Ďakujeme, že pracujete, ďakujeme, že ste tu pre naše deti!


Milí priatelia,

pozývame Vás na prehliadku aktualizovanej výstavy Farebná stopa 2018. Je sprístupnená do konca marca 2018 v pracovných dňoch v case od 8.00 - 14.00 hod.Ċ
Iveta Martinkovičová,
26. 3. 2018, 11:39
ą
Iveta Martinkovičová,
26. 3. 2018, 11:47