Mikuláš navštívil aj našich žiakov

uverejnené 8. 12. 2017, 1:58 používateľom Veronika Kubicová   [ aktualizované 8. 12. 2017, 1:59 ]
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2

https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2
https://photos.app.goo.gl/Gt8cVKEANwjSjNzB2