Práca na hodinách dejepisu

uverejnené 23. 1. 2018, 3:45 používateľom Veronika Kubicová
Na hodinách dejepisu si žiaci pripravovali projekt o živote, práci a význame diela Ľudovíta Štúra pre slovenský národ. Jedným z najlepších bol od žiačky Dominiky Patca z 8.B triedy. 

                                                                                                                                         PhDr. Magdaléna Sombatiová 
Comments