Tlačivá


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  33 kB verzia 2 3. 4. 2018, 23:53 Veronika Kubicová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  269 kB verzia 2 3. 4. 2018, 23:53 Veronika Kubicová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  28 kB verzia 3 20. 1. 2015, 0:43 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  26 kB verzia 3 20. 1. 2015, 0:42 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  28 kB verzia 3 20. 1. 2015, 0:43 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  29 kB verzia 3 20. 1. 2015, 0:43 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  27 kB verzia 3 20. 1. 2015, 0:42 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  17 kB verzia 3 30. 8. 2017, 0:49 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  29 kB verzia 3 20. 1. 2015, 0:43 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  40 kB verzia 3 3. 3. 2017, 3:36 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  29 kB verzia 3 20. 1. 2015, 0:42 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  31 kB verzia 3 20. 1. 2015, 0:42 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  31 kB verzia 3 30. 9. 2016, 0:26 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  186 kB verzia 3 3. 3. 2017, 3:36 Správca ZŠ Železničná
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
školský poriadok 2014/2015  266 kB verzia 3 2. 9. 2014, 11:19 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Školský poriadok 2013/2014  280 kB verzia 3 21. 1. 2014, 14:22 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  704 kB verzia 3 20. 1. 2015, 2:46 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za šk. rok 2014/2015  727 kB verzia 3 27. 12. 2015, 11:43 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  1662 kB verzia 3 29. 12. 2016, 23:35 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2012/2013  661 kB verzia 3 21. 1. 2014, 14:24 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  909 kB verzia 3 11. 4. 2012, 2:38 Správca ZŠ Železničná
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  818 kB verzia 3 11. 4. 2012, 2:47 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  1358 kB verzia 3 2. 1. 2018, 1:39 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
uznane kredity k 30.11.2015  34 kB verzia 3 28. 12. 2015, 14:43 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  978 kB verzia 3 30. 10. 2012, 6:09 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  490 kB verzia 3 11. 4. 2012, 2:13 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  23 kB verzia 3 25. 4. 2012, 4:03 Správca ZŠ Železničná
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  52 kB verzia 3 22. 12. 2017, 1:34 Správca ZŠ Železničná