Zážitkové učenie

Milí rodičia, jedným z dôležitých momentov pri Vašom rozhodovaní o výbere školy pre Vaše dieťa bola informácia o realizácii Zážitkového vyučovania implementovaného do učebných plánov našej školy. Napriek rôznym byrokratickým úskaliam, za niekoľko rokov sa nám podarilo vytvoriť fungujúci systém vyučovania, na ktoré sa Vaše deti budú tešiť. Modernou metódou živého a skutočného učenia v reálnom prostredí , motivujeme našich žiakov a podnecujeme ich v tvorivom prístupe k učeniu. Ich vedomosti a schopnosti, ktoré zážitkovou pedagogikou dosiahnu sú trvalé a vhodné na budovanie ďalších vzdelávacích nadstavieb. 

Aj vďaka  tejto metóde sme jednou z najvyhľadávanejších škôl.  Z roka na rok zaznamenávame nárast žiakov a to nielen z blízkeho sídliska, ale hlavne z lokalít mimo nášho dosahu. Ponúkame zaujímavý program pre svojich žiakov, ale aj ich rodičov, čí najbližšiu rodinu. Nás, pedagogických pracovníkov, teší záujem širokej verejnosti, ktorá túto  nadštandartnú prácu vníma ako progresívnu a modernú. Predkladáme svojim zverencom taký program, ktorý zaujme aj žiakov z iných škôl. 

Na tejto záložke školského webu Vás, ktorí máte záujem sledovať činnosť školského programu zážitkového učenia, budeme  počas školského roka 2017/2018 informovať o našej ponuke, priebehu i výsledkoch aktivít realizovaných zážitkovou formou. 

PaedDr.Iveta Martinkovičová

Podstránky (1): Aktivity ZU