Neživá príroda a ja

uverejnené 6. 11. 2017, 5:37 používateľom Veronika Kubicová   [ aktualizované 6. 11. 2017, 5:37 ]
V októbri sme sa vybrali na vychádzku do blízkeho okolia školy. Žiaci sa mali možnosť prostredníctvom zážitkového učenia oboznámiť s témou živej a neživej prírody. Prváci počas vychádzky nazbierali prírodniny, ktoré neskôr využili na hodinách výtvarnej výchovy a v rámci krúžkovej činnosti.

Mgr. Sylvia Plevková
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53
https://photos.app.goo.gl/FkL6tKYUYbMTCii53